Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
home
Postępowanie zakupowe na dostawę i instalację myjki ciśnieniowej bez podgrzewania wody RSI Screen washer MW
 (11-09-2017)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380 zł w całości wpłaconym oraz posiadająca nr NIP 525-000-10-90 ogłasza postępowanie zakupowe na dostawę i instalację myjki ciśnieniowej bez podgrzewania wody RSI Screen washer MW.

 

Szczegółowe wymagania PWPW S.A., kryteria wyboru dostawcy oraz zakres zakupu i konfigurację sprzętu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna w  Plikach do pobrania.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie na następujący adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., ul. R. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, Biuro BN, osoba kontaktowa: Agnieszka Minkina. Koperta powinna zostać opatrzona opisem: "Postępowanie zakupowe na dostawę i instalację myjki ciśnieniowej bez podgrzewania wody RSI Screen washer MW.”

Lub

ZAKODOWANE oferty, przesłać na adres e-mail: a.minkina@pwpw.pl z dopiskiem:

"Postępowanie zakupowe na dostawę i instalację myjki ciśnieniowej bez podgrzewania wody RSI Screen washer MW”.

Hasło do zakodowanego pliku należy wysłać w terminie do 22.09.2017r. na adres e-mail: sekretarzzo@pwpw.pl.

Termin składania ofert: 22.09.2017r.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie możliwie najkrótszym od daty złożenia przez PWPW S.A. zamówienia. Miejscem wykonania zamówienia jest PWPW S.A., Warszawa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny tzn. zatwierdzenia lub odrzucenia przedstawionych ofert pod względem technicznym. Firmy, których oferty zostaną zaakceptowane pod względem technicznym i formalnym wezmą udział w drugim etapie postępowania.

Przedmiotowa sprawa nie wymaga wnoszenia wadium.

PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm.).

 

Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl