Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
home
Zarząd PWPW
 

Organem wykonawczym odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację jest czteroosobowy zarząd.

Prezes zarządu – Piotr Woyciechowski

Piotr Woyciechowski, urodzony w 1966 r., absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego kierunek Astronomia oraz Wydziału Nauk Humanistycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Jest także absolwentem studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej.

Z zawodu menadżer; pełnił funkcje kierownicze w podmiotach gospodarczych, takich jak: Nafta Polska  S.A., spółka Naftor Sp. z o.o., GGKO Sp. z o.o., Post Media Service Sp. z o.o. Autor ekspertyz i opinii sporządzanych dla potrzeb organów państwowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych. Wraz z dr. hab. Sławomirem Cenckiewiczem i dr. Witoldem Bagieńskim współautor książki „Konfidenci” wydanej nakładem Editions Spotkania. Żonaty, ma troje dzieci.

Członek zarządu – Robert Malicki

Robert Malicki (ur. 1961 r.) - jest z wykształcenia inżynierem. Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Posiada dyplom MBA Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Uczestnik krajowych i zagranicznych kursów specjalistycznych, w tym m.in. organizowanych przez British Council i Know How Fund, JICA, IAMTI, COPCA.
Zajmował kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, w których odpowiadał m.in. za inwestycje, administrację i finanse. Doradca w zakresie zarządzania i rozwoju biznesu. Specjalista w obszarze przygotowywania, finansowania i zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi oraz w zakresie realizacji projektów unijnych.
Pracę w PWPW rozpoczął 1 maja 2014 r. na stanowisku zastępcy dyrektora ds. inwestycji i nieruchomości w Biurze Techniki i Inwestycji. Dziś oprócz obowiązków w zarządzie spółki pełni również funkcję zastępcy dyrektora Biura Inwestycji i Nieruchomości oraz p.o. dyrektora Biura Ochrony i Bezpieczeństwa.

Członek zarządu – Robert Wardak

Robert Wardak (ur. 1964 r.) - z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiował również zarządzanie finansami spółki w College of Business Administration na University of Wisconsin – La Crosse.
Zajmował menedżerskie stanowiska w instytucjach państwowych oraz przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych. Pracował m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowym Banku Polskim oraz spółce Dolnośląskie Surowce Skalne.

Członek zarządu - Tomasz Sztanga

Tomasz Sztanga (ur. 1979 r.) - z wykształcenia ekonomista. Ukończył Wyższą Szkołę Działalności Gospodarczej w Warszawie (specjalność rachunkowość i finanse). W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbył uzupełniające studia magisterskie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pracę w PWPW rozpoczął w 2003 roku w zakładzie przy ulicy Domaniewskiej, w dawnej Drukarni Skarbowej. Od 1 stycznia 2014 roku z wyboru Pracowników PWPW pełnił funkcję Rzecznika Praw Pracowniczych. W 2015 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Członek Zarządu wybrany przez Pracowników PWPW.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl